chat

ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The FRESH III รพ.รามา โดยหมอสุกิจ

The FRESH III

       เมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา นพ.สุกิจ วรธำรง ศัลยแพทย์ประจำ รพ.ยันฮี ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง The FRESH III ณ รพ.รามาธิบดี และร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “การแปลงเพศจากหญิงเป็นชาย” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก