ภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต

ภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต

ภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต วันที่ 24 พฤษภาคม 2559