chat

ภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลยันฮี ร่วมเป็นสะพานบุญ

ภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต

ภาพบรรยากาศงานบริจาคโลหิต โดยโรงพยาบาลยันฮี ร่วมเป็นสะพานบุญในโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” เพื่อต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยในโครงการ 80 แสนซีซี 📍บริเวณอาคารอินเตอร์ 3