chat

ภาพงานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร รพ.ยันฮี

งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร (Maxillo Facial Center) เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในปัจจุบันที่เพิ่มสูงขึ้น โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยกรรมขากรรไกรและการจัดฟัน รพ.ยันฮี