chat

ภาพกิจกรรม งานบริจาคโลหิต ให้เลือด ให้ชีวิต ครั้งที่ 35

งานบริจาคโลหิต

    นับเป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดจริง ๆ รพ.ยันฮี ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเป็นผู้ให้ ส่งต่อเลือด ส่งต่อชีวิต ในกิจกรรม “บริจาคโลหิตครั้งที่ 35” ซึ่งได้รับเลือดจากการบริจาคทั้งสิ้น จำนวน 7.5 ล้านซีซี. แล้วพบกับกิจกรรมดี ๆ อีกครั้งในอีก 6 เดือนข้างหน้า เตรียมฟิตร่างกายให้พร้อมแล้วมาร่วมเป็นผู้ให้ด้วยกันอีกนะคะ