chat

ประมวลภาพบรรยากาศงานแถลงข่าว น้องทราย ที่ถูกครูพละปาแก้วใส่หน้า

บรรยากาศงานแถลงข่าว น้องทราย

      โรงพยาบาลยันฮี ได้รับความไว้วางใจจาก มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ให้ดูแลน้องทรายที่ถูกครูพละปาแก้วใส่หน้าจนได้รับผลกระทบถึงเส้นประสาทใบหน้า ทำให้เกิดอาการปากเบี้ยว และไม่สามารถหลับตาได้ 1 ข้าง ซึ่งกำลังเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสังคมในขณะนี้ โดยทางโรงพยาบาลไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณมูลนิธิปวีณาฯ ที่ไว้วางใจให้ทีมแพทย์ของเราดูแลน้องทรายนะคะ