chat

บอกรักแม่กับยันฮี

บอกรักแม่กับยันฮี

ภาพบรรยากาศอันแสนอบอุ่นของงาน “บอกรักแม่กับยันฮี” ในงานมีกิจกรรมเพื่อสร้างสายใยแห่งรักให้คุณกับเจ้าตัวน้อยมากมาย อาทิเช่น “เล่านิทาน สารรัก แม่สู่ลูก” การเล่านิทาน และ DIY ตุ๊กตานิ้วมือ อย่าลืมไปบอกรักคุณแม่กันนะคะ