chat

บรรยากาศอบรมครรภ์คุณภาพ ตอน โภชนาการเพื่อพัฒนาการลูกน้อย

บรรยากาศอบรมครรภ์คุณภาพ
       บรรยากาศอบรมครรภ์คุณภาพ ตอน โภชนาการเพื่อพัฒนาการลูกน้อย เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม inter 1 ชั้น 15 โรงพยาบาลยันฮี โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ เช่น การบรรยายหัวข้อ “โภชนาการเพื่อลูกรัก” และการ workshop โดยภายในงานผู้ร่วมงานจะได้รับของที่ระลึกและลุ้นรางวัลพิเศษมากมาย

บรรยากาศอบรมครรภ์คุณภาพ ตอน โภชนาการเพื่อพัฒนาการลูกน้อย คลิก