chat

บรรยากาศงานโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ครั้งที่ 18

บรรยากาศงานโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ครั้งที่ 18

วันนี้เรามีเอาภาพบรรยากาศโครงการดีๆมาบอกเล่า..เก้า สิบ  กับ โครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์  โดยทางโรงพยาบาลยันฮีได้ให้น้องๆที่เป็น ปากแหว่งเพดานโหว่ และมีฐานะยากจน มารักษาฟรี โดยครั้งนี้จัดเป็นปีที่ 18 กันแล้วนะคะ ซึ่งตลอด17 ปีที่ผ่านมาทางโรงพยาบาลได้รักษาฟรีให้กับ น้องๆถึง 1,339 รายแล้ว