chat

บรรยากาศงานโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ครั้งที่ 17

บรรยากาศงานโครงการยิ้มสวยด้วยแพทย์ครั้งที่ 17


นพ.สุพจน์ สัมฤทธิวณิชชา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยันฮี พร้อมด้วย คุณญาณี เลิศไกร อธิบดีกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการยิ้มสวย ด้วยแพทย์ ปีที่ 17 เพื่อรักษาเด็กปากแหว่ง-เพดานโหว่ ฟรีอีก 100 ราย หลังจากที่รพ.ยันฮี ได้ผ่าตัดรักษาเด็กให้หายจากความพิการไปแล้ว 1,267 ราย โดยมีคุณพฤฒินันท์ เหลืองไพบูบูลย์ ผอ.สำนักบริการสวัสดิการสังคม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เกียรติเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ โรงพยาบาลยันฮีรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
โทร.1723 ต่อ 10145