chat

บรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 30

บรรยากาศงานบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลยันฮี ร่วมสร้างกุศล จัดโครงการ บริจาคโลหิต” ครั้งที่ 30 ณ ห้องประชุม INTER 1
ชั้น 15
ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558