chat

บรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 29

บรรยากาศงานบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลยันฮี ร่วมสร้างกุศล จัดโครงการ “บริจาคโลหิต” ครั้งที่ 29 ณ ห้องประชุม INTER 1
ชั้น 15 ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม  2558