chat

บรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 28

บรรยากาศงานบริจาคโลหิต
โรงพยาบาลยันฮี ร่วมสร้างกุศล จัด โครงการบริจาคโลหิตครั้งที่ 28 ณ ห้องประชุม INTER 1 ชั้น 15 อาคาร INTER 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558 โดยภายในงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก