chat

บรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 27


โรงพยาบาลยันฮี ร่วมสร้างกุศล จัด
โครงการบริจาคโลหิต  ครั้งที่ 27 ณ ห้องประชุม INTER 1 ชั้น 15 อาคาร INTER 1
ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยภายในงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก