chat

บรรยากาศงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 26

โรงพยาบาลยันฮี ร่วมสร้างกุศล จัด โครงการบริจาคโลหิต  ครั้งที่ 26 ณ ห้องประชุม INTER 1 ชั้น 15 อาคาร INTER 1 ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน  2558 โดยภายในงาน มีผู้เข้าร่วมทั้งประชาชนทั่วไป ภาคเอกชน และหน่วยงานราชการเป็นจำนวนมาก