chat

เยี่ยมชมต้อนรับและร่วมประชุมกับตัวแทนประกันชีวิต AIA

เยี่ยมชมต้อนรับและร่วมประชุมกับตัวแทนประกันชีวิต AIA

นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความสำเร็จและการพัฒนาโรงพยาบาลให้ก้าวไปสู่ระดับสากล นำโดยนพ.สุธน พิศูทธินุศาสตร์ ผอ.ฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลยันฮี ร่วมกับนพ.สุรสิทธิ์ สุรเตวัฒน์ หัวหน้าแพทย์ฉุกเฉิน และ UM Physician ให้การต้อนรับและร่วมประชุมกับตัวแทนประกันชีวิต AIA ซึ่งให้เกียรติมาเยี่ยมชมดูงานและศักยภาพการรักษาคนไข้ของโรงพยาบาล สร้างความมั่นใจว่าผู้มารับบริการทุกคนของโรงพยาบาลจะได้รับการบริการด้วยความพึงพอใจ