จิตอาสาเฉพาะกิจถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

จิตอาสาเฉพาะกิจถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน

    ลูกขอทำความดีเพื่อพ่อ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ทพญ.ลดาวดี สัมฤทธิวณิชชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รพ.ยันฮี พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ รพ.ยันฮี ร่วมใจกันไปเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน (ในหลวงรัชกาลที่9) เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดอาวุธวิกสิตาราม (บางพลัด) กรุงเทพมหานคร