chat

งาน มหัศจรรย์แห่งรัก พัฒนาการลูกน้อยในครรภ์

มหัศจรรย์แห่งรัก


ทางโรงพยาบาลยันฮีได้จัดอบรม สำหรับคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ ในหัวข้อ มหัศจรรย์แห่งรัก พัฒนาการลูกน้อยในครรภ์” ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 27 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม Inter 1อาคาร Inter 1 ชั้น 15 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดี สำหรับคุณแม่ที่ที่กำลังตั้งครรภ์