chat

งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร รพ.ยันฮี

⚡ เปิดตัวอย่างเป็นทางการ กับ งานแถลงข่าวเปิดศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร รพ.ยันฮี ⚡

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจและสื่อมวลชนทุกท่าน เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิด “ศูนย์ศัลยกรรมขากรรไกร” ในวันพุธที่ 14 ส.ค. 62 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ บริเวณศูนย์ทันตกรรม ชั้น 2 อาคาร Inter 2 รพ.ยันฮี

ภายในงาน พบกับ…
✔ ทพ.อำนวย สันติวิภานนท์ แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก และ Maxillofacial
✔ ผศ.นพ.ทพ.ดร.ชาญชาย วงศ์ชื่นสุนทร แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านศัลยศาสตร์ช่องปาก และ Maxillofacial
✔ ทพญ.ระวิวรรณ วงศ์วานวัฒนา แพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านทันตกรรมจัดฟัน

และ พบกับแขกรับเชิญพิเศษ..
1. คุณสุภรดา สมัครณรงค์ (หอม) Blogger เพจความงาม
2. คุณปุญยณุช จะชาลี (ปริ้นส์)
3. คุณวิวัฒน์ รัตนะบัวงาม (เจ)

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงาน #รับฟรีทันที ‼
✔ บัตรกำนัล X-ray ฟัน มูลค่า 1,800 บาท
✔ บัตรกำนัล ส่วนลด 10% ทุกหัตถการของศูนย์ทันตกรรม รพ.ยันฮี

ลงทะเบียนได้ที่ ? คลิกเลย!!