chat

งานแถลงข่าวผลการรักษาอาการของ “น้องทราย”

ข่าวผลการรักษาอาการของ "น้องทราย"

       เมื่อวันที่ 9 มี.ค.ที่ผ่านมา รพ.ยันฮี ได้จัดแถลงข่าวผลการรักษาอาการของ “น้องทราย” หลังเข้ารับการรักษาอาการใบหน้าเบี้ยวผิดรูป เป็นระยะเวลา 5 เดือน กับทาง รพ.ยันฮี ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ น้องทราย และคณะแพทย์ผู้ทำการรักษาเสมอมานะคะ