chat

งานสัมมนาพิเศษ “เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ เมื่อฉันอยากเป็นผู้ชาย (FTM)”

เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ เมื่อฉันอยากเป็นผู้ชาย (FTM)
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559
เวลา 14.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15
โรงพยาบาลยันฮี
โรงพยาบาลยันฮี ขอเรียนเชิญท่าน
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาคำตอบ
…จะดีสักแค่ไหน…
ถ้าเราสามารถหาคำตอบเพื่อให้เข้าใจตัวตน
ที่แท้จริงของเรามากขึ้น
…จะดีสักแค่ไหน…
ถ้าคำตอบนั้นมาจากแพทย์ผู้ชำนาญการ และเพื่อนที่มีประสบการณ์ตรง
มาหาคำตอบเพื่อการตัดสินใจที่ถูกต้องในการก้าวข้ามขีดจำกัดทางเพศ
ในงานสัมนาพิเศษ
“เปลี่ยนกายให้ตรงกับใจ เมื่อฉันอยากเป็นผู้ชาย”