chat

งานประชุมวิชาการนานาชาติ The18th ACPS 2017

งานประชุมวิชาการนานาชาติ

       เก็บตกงานประชุมวิชาการนานาชาติ The18th ACPS 2017 เมื่อวันที่ 8 มี.ค. 60 โดย นายแพทย์ สุกิจ วรธำรง แพทย์ศัลยกรรมตกแต่ง รพ.ยันฮี เป็นวิทยากรร่วมและบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “ชายเป็นหญิง หญิงเป็นชาย เหมือนจริงจนแยกไม่ออก จริง❗️ หรือ ลวง❗️” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นอย่างมาก