chat

ความรู้เชิงการแพทย์ สำหรับช่างสัก

ความรู้เชิงการแพทย์ สำหรับช่างสัก

ข่าวดี!! สำหรับช่างสัก ในวันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 60 และจันทร์ที่ 18 ธ.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 9.00-17.00 น.  เคทโคเรีย สถาบันสักคิ้วชื่อดังของไทย จัดอบรม “ให้ควาามรู้เชิงการแพทย์สำหรับช่างสัก” ณ รพ.ยันฮี  โดยมี นพ.ไพบูลย์ สิริพิสุทธิ์ แพทย์ประจำศูนย์สักรักษา รพ.ยันฮี ได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรอบรมในครั้งนี้ แล้วมาพัฒนาศักยภาพของตัวคุณ สู่การเป็นช่างสักระดับมืออาชีพกันค่ะ

สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อ – สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันเคทโคเรีย โทร.061-6190333