ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบ 50 ท่าน ยันฮีพรีเซ็นเตอร์ 2018