ขอแสดงความยินดีกับผู้เข้ารอบ 40 ท่าน ยันฮีพรีเซ็นเตอร์ 2018