chat

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 36

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 36

รพ.ยันฮี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต (ครั้งที่ 36) เพื่อเป็นการต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ต้องการเลือด โดยเริ่มเปิดรับบริจาคตั้งแต่ วันที่ 14 – 15 มี.ค. 61 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15 โรงพยาบาลยันฮี

เพราะการให้ชีวิตคือทานที่ยิ่งใหญ่ เตรียมร่างกายของคุณให้พร้อม แล้วมาร่วมเป็นผู้ให้ ด้วยกันนะคะ