chat

ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิตที่ รพ.ยันฮี “ให้เลือด ให้ชีวิต” ครั้งที่32

บริจาคโลหิตที่ รพ.ยันฮี

ยอดบริจาคโลหิตออนไลน์ ณ ขณะนี้

* หมายเหตุ จำนวนการช่วยชีวิตคน คำนวณจาก ขนาดของถุงเลือดที่ใช้ในการรักษา

 

ขอเชิญร่วม บริจาคโลหิตที่ รพ.ยันฮี  “ให้เลือด ให้ชีวิต”  ครั้งที่32

วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00-16.00 น.

ณ.ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15