chat

รพ.ยันฮี ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ”

โรงพยาบาลยันฮีร่วมเป็นสะพานบุญและส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) โดยเป็นหนึ่งในภาคีเครือข่ายของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดโครงการ “80 แสนซีซี 80 ปี ธนาคารกรุงเทพ” ในวาระครบรอบ 80 ปีการก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ

โดยขอเชิญชวนลูกค้า ประชาชนทั่วไปทั้งในเขตบางพลัดและพื้นที่ใกล้เคียง และบุคคลากรของโรงพยาบาลยันฮี ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อต่อชีวิตให้ผู้ป่วยในโครงการฯ รวมทั้งผู้ประสบอุบัติเหตุที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง

โรงพยาบาลยันฮีในฐานะสถานพยาบาลที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชน ได้เปิดพื้นที่บริเวณด้านข้างอาคารอินเตอร์ 3 รพ.ยันฮีเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต โดยมีรถรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทยมาให้บริการในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น.

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตต้องมีอายุระหว่าง 17-60 ปี (กรณีอายุต่ำกว่า 17 ปี ต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง) น้ำหนักร่างกายควรมากกว่า 50 กิโลกรัมในวันที่มาบริจาคต้องมีสุขภาพแข็งแรง นอนหลับพักผ่อนเพียงพอ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลยันฮี โทร. 1723

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โทร. 02-230-2062