chat

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 31 ที่ รพ. ยันฮี

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต

 

ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตาร่วม บริจาคโลหิต ที่รพ.ยันฮี ครั้งที่ 31 ในวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์  2559  เวลา  9.00-15.00 น.

ณ ห้องประชุม Inter 1 ชั้น 15 อาคาร Inter 1 ชั้น 15 โรงพยาบาลยันฮี

“ให้เลือด … ให้ชีวิต … เลือดสำรองขาดแคลน เลือดท่านเพียงน้อยนิด ช่วยชีวิตผู้ป่วยได้”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1723 หรือ 02-879-0300