chat

กิจกรรม DETOX ให้กับลูกค้า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต

กิจกรรม DETOX


โรงพยาบาลยันฮี ร่วมกับ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จัด กิจกรรม DETOX ให้กับลูกค้า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต โดยภายในงานได้รับเกียรติจากแพทย์ประจำศูนย์ล้างลำไส้มาให้ความรู้พร้อมให้บริการกับกลุ่มลูกค้า บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เมื่อเร็วนี้