การบรรยายพิเศษเรื่อง The Future of Cosmetic Breast Surgery Translating Shape

       จากความร่วมมือของโรงพยาบาลยันฮี กับ บริษัท นีโอฟาร์ม จำกัด ทำให้เกิดบรรยายพิเศษเรื่อง “The Future of Cosmetic Breast Surgery Translating Shape, Science & Precision into Beauty” บรรยายโดย Dr. Maurizio Bruno Nava,Italy แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการศัลยกรรม ซึ่งได้รับความสนใจจากทีมศัลยแพทย์ประจำ รพ.ยันฮี และคณะแพทย์จากสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งแห่งประเทศไทย โดยเข้าร่วมฟังการบรรยายในวันที่ 20 ก.ค.60 ณ ห้องประชุม inter 1 ชั้น 15 รพ.ยันฮี เป็นจำนวนมาก

Show Buttons
Hide Buttons