บริการของเรา

บริการของเรา

ศัลยกรรมตกแต่ง
ผิวหนังและเลเซอร์
ทันตกรรม
เลสิค
ล้างลำไส้
โรคเฉพาะทาง
หัวใจ
ค้นหาศูนย์อื่นๆ

มาตรการรับมือสถานการณ์ COVID19

โรงพยาบาลยันฮียังคงมีนโยบายและการปฏิบัติเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่

▶️ มีการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้ารับบริการ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
▶️ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาปฏิบัติงาน
▶️ ให้ผู้เข้ารับบริการทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้ารับบริการ
▶️ มีจุดคัดกรองและซักประวัติการเดินทางในพื้นที่เสี่ยง
▶️ มีจุดบริการแอลกอฮอล์ในทุก ๆ พื้นที่
▶️ มีการทำความสะอาดพื้นที่ให้บริการด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอ
▶️ มีการจัดสรรพื้นที่และเว้นระยะห่างทางสังคมในทุก ๆ พื้นที่ให้บริการ
▶️ บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ล้างมือก่อน ขณะ และหลังให้บริการทุกครั้ง

โรงพยาบาลยันฮีใส่ใจในมาตรการการป้องกัน COVID-19 อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการทุกท่านเป็นสำคัญ ดังนั้นขอให้ผู้เข้ารับบริการมั่นใจในการดูแลรักษาและป้องกันของ โรงพยาบาลยันฮี ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล