ศูนย์การรักษา

ศัลยกรรมตกแต่ง
ผิวหนังและเลเซอร์
ทันตกรรม
เลสิค
ล้างลำไส้
โรคเฉพาะทาง
หัวใจ
ค้นหาศูนย์อื่นๆ

โรงพยาบาลยันฮีได้รับรางวัลดีเด่นด้านการให้บริการเคลม

ของบริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562
ในโครงการ Bangkok Life Assurance Smart Hospital Award 2019
โดยมี นพ.สุรสิทธิ์ สุรเตวัฒน์ UM Physician ตัวแทนรับมอบรางวัลจาก
ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รางวัลนี้ถือเป็นอีกหนึ่งรางวัล
ที่การันตีให้บริการและการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าอย่างดีเยี่ยม