ผ่าตัดแปลงเพศ (ชายเป็นหญิง)

จากใจผู้ใช้บริการ

ผ่าตัดแปลงเพศ (ชายเป็นหญิง)

        "เพื่อความเป็นผู้หญิงที่สมบูรณ์แบบทั้งร่างกายและจิตใจ"

         การแปลงเพศ เป็นการผ่าตัดขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของการรับรู้เพศเพื่อสร้างอวัยวะเพศหญิงจากอวัยวะเพศชาย (หรืออวัยวะเพศชายจากอวัยวะเพศหญิง ซึ่งมีน้อยมาก) ให้มีลักษณะภายนอกตรงตามสภาพจิตใจ ในบทความนี้จะกล่าวถึงการผ่าตัดสร้างอวัยวะเพศหญิงจากอวัยวะเพศชายเป็นหลัก

        ปัจจุบันวิทยาการทางการแพทย์ได้มีการค้นพบเทคนิคการผ่าตัดแปลงเพศสมัยใหม่ ช่วยให้ความใฝ่ฝันของบุคคลเหล่านี้กลายเป็นจริงได้ครับ โดยที่บางครั้งคนรอบข้างแทบจะจำแนกไม่ออกเลยว่า หญิงสาวคนนั้นเป็นหญิงแท้ หรือหญิงแปลงเพศ ถ้าเธอไม่เอ่ยปากบอก

         การผ่าตัดเพื่อแปลงเพศ ในปัจจุบันถือได้ว่าไม่ยุ่งยากซับซ้อนมากนะครับ แต่การผ่าตัดจะได้ผลดี สวยงาม แพทย์ผู้ผ่าตัดต้องมีประสบการณ์และความชำนาญจริงเท่านั้น ดังนั้นคุณที่คิดจะผ่าตัดแปลงเพศต้องเลือกโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่เชี่ยวชาญจริง ๆ นะครับ

         เมื่อคุณไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาเรื่องการผ่าตัดแปลงเพศแล้วช่วงเวลาที่สำคัญคือ ช่วงเวลาก่อนการตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดคุณควรใคร่ครวญและคิดทบทวนให้ดีถึงความต้องการที่แท้จริงของตัวเอง โดยคำนึงถึงเรื่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังการผ่าตัด ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบในเรื่องงาน หรือความเข้าใจจากคนในครอบครัวและคนรอบข้าง จากนั้นจึงให้เวลากับการศึกษาขั้นตอนและผลของการรักษาจากแพทย์ผู้ทำการผ่าตัด เพื่อจะได้รับทราบรายละเอียดและคลายความกังวลได้ในระดับหนึ่ง

  โดยทั่วไปแล้ว...ขั้นตอนการพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและสภาวะจิตใจที่พร้อมต่อการเข้ารับการผ่าตัดแปลงเพศนั้น จะต้องรับการตรวจจากจิตแพทย์ว่าได้ผ่านการทดสอบ โดยมีคุณสมบัติความพร้อมมาตรฐานโลก ดังนี้

1. ได้ดำรงชีวิตแบบหญิงติดต่อกันเป็นระยะที่ยาวนานกว่า 1 ปี ขึ้นไป

2. เคยใช้ชีวิตเป็นหญิงอย่างสมบูรณ์ที่คนรอบข้างยอมรับได้ และคุณมีความสุขโดยไม่มีความกดดันใด ๆ

3. มีความรู้สึกเป็นหญิงมานานแล้ว หรืออาจจะเริ่มตั้งแต่จำความได้

4. มีความรู้สึกรังเกียจอวัยวะเพศชายของตัวเอง และคิดว่ามันเป็นของส่วนเกิน

5. มีความรู้สึกไม่ชอบพฤติกรรมของพวกรักร่วมเพศ

6.  เคยรับประทานฮอร์โมนเพศหญิงมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นในรูปยารับประทาน หรือยาฉีด เพราะโดยทั่วไปแล้ว ถ้าไม่ได้ตั้งใจจริงที่ต้องการจะเป็นหญิง คงไม่มีผู้ชายคนใดที่นำยาฮอร์โมนเพศหญิงมารับประทาน

7. ได้ผ่านการประเมินสภาพจิตใจว่าอยู่ในภาวะที่ปกติและพร้อมต่อการผ่าตัดโดยจิตแพทย์ และให้ใบรับรอง สำหรับการผ่าตัดอย่างถูกต้องตามหลักการทดสอบสภาพจิต

 เมื่อได้ข้อมูลที่เพียงพอต่อการตัดสินใจ และผ่านการตรวจด้านสภาวะจิตใจ แพทย์จึงจะทำการผ่าตัดให้ และคุณควรจะเตรียมตัวก่อนการผ่าตัดด้วย ดังนี้

1. ควรให้แพทย์ตรวจร่างกายพร้อมให้รายละเอียดประวัติสุขภาพที่ชัดเจน เพื่อแพทย์จะได้ทราบถึงภาวะความพร้อมของร่างกาย

2. ถ้าคุณรับประทานยาชนิดใดขณะที่รับการผ่าตัด ควรแจ้งให้แพทย์ทราบ เพื่อที่แพทย์จะได้ให้คำแนะนำว่าควรหยุดยา หรือเปลี่ยนยาก่อนรับการผ่าตัด

3. ควรหยุดใช้ฮอร์โมนอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนการผ่าตัด

4. ควรรับประทานอาหารประเภทอ่อน ๆ สัก 2 – 3 วัน ก่อนการผ่าตัด เพื่อจะได้มีกากอาหารค้างภายในลำไส้น้อยลง และจะได้ถ่ายน้อยลง

 มาถึงขั้นตอนการผ่าตัดเพื่อแปลงเพศกันเลยนะครับ แพทย์จะใช้เวลาในการผ่าตัดประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง โดยมีขั้นตอนการผ่าตัด ดังนี้

1. ได้รับการวางยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์ เพื่อไม่ให้คนไข้มีอาการเจ็บหรือปวดในระหว่างการผ่าตัด

2.  กรรมวิธีการผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงนั้น แพทย์จะทำการสร้างช่องคลอดใหม่ โดยใช้เนื้อเยื่อในส่วนที่อยู่หน้าบริเวณท่อทวารหนัก ย้ายไปอยู่เหนือท่อทวารหนักในระดับที่อยู่ใต้ท่อปัสสาวะ แล้วผ่าตัดเปิดผิวหนังให้เป็นช่องที่กว้างและลึกพอ โดยมีระยะความกว้างประมาณ 1.5 – 2 นิ้ว ก็จะได้ช่องคลอดเทียมที่สร้างขึ้นใหม่ ลักษณะที่คล้ายช่องคลอดของเพศหญิง

3. จากนั้นขั้นตอนต่อไปคือ การดึงผิวหนังจากบริเวณอวัยวะเพศชายของคนไข้ไปติดกั้นเป็นผนังช่องคลอด โดยหนังที่ถูกนำไปปลูกบริเวณนี้ได้มาจากหนังที่หุ้มอวัยวะเพศชายเดิม ความลึกของช่องคลอดจึงขึ้นอยู่กับความยาวของอวัยวะเพศชายเดิมด้วยเช่นกัน

4.  อีกเทคนิคหนึ่งในการสร้างช่องคลอดเทียมคือ การตัดต่อท่อปัสสาวะเพศชายที่ยาวให้สั้นลง แล้วตกแต่งให้ใช้งานเปิดปิดในตำแหน่งที่สามารถนั่งปัสสาวะได้ เพราะหากเอาไว้ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้องเวลาที่นั่งปัสสาวะก็อาจจะพุ่งขึ้นมาได้ จากนั้นจึงเปิดช่องบริเวณนั้น เพื่อสร้างช่องคลอดเทียม

5. การตกแต่งรูปร่างภายนอกช่องคลอด เช่น แคมเล็กหรือแคมใหญ่ แพทย์จะใช้เทคนิคพิเศษเพื่อเลียนแบบแคมให้ได้ใกล้เคียงกับอวัยวะเพศหญิง โดยใช้หนังบริเวณที่หุ้มลูกอัณฑะ ด้วยวิธีการตัดลูกอัณฑะออก แล้วนำหนังและเนื้อเยื่อรอบ ๆ มาตกแต่งเพื่อสร้างรูปลักษณ์ของอวัยวะภายนอกให้เหมือนของอวัยวะเพศหญิงให้มากที่สุด

6. ขั้นตอนสุดท้ายคือ การตกแต่งประสาทรับความรู้สึกให้เป็นปุ่มรับความรู้สึกทางเพศหญิง เรียกว่าปุ่มคลิตอริส (Clitoris) ซึ่งโดยทั่วไปพบว่าความรู้สึกทางเพศ ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าเดิม แต่กลับมีความมั่นใจขึ้นกว่าเดิมเสียอีก เมื่อเรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จพิธี คุณจะได้อวัยวะเพศหญิงสมใจ

หลังการผ่าตัดคุณจะต้องนอนพักฟื้นที่โรงพยาบาลยันฮีประมาณ 5 – 7 วัน นะครับ เพื่อจะได้อยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด และในช่วงเวลานั้นแพทย์จะแนะนำวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกต้องให้คุณทราบด้วย ดังนี้

1. ให้ลดอาหารที่มีกากและเครื่องดื่มประเภทนมที่อาจทำให้มีกากและเกิดการขับถ่ายในช่วง 2 วันแรก เพื่อป้องกันการติดเชื้อ คือประมาณ 2 – 3 วันแรก แพทย์อยากจะให้คนไข้ถ่ายน้อย ๆ ครับ

2. เวลานอน ควรนอนในท่าที่ขาทั้งสองข้างแยกออกจากกัน โดยอาจใช้ผ้าห่มกั้นกลางกันไว้ขณะที่หลับ เพื่อไม่ให้แผลผ่าตัดถูกกดทับ

3. ควรทำความสะอาดช่องคลอดด้วยน้ำยาป้องกันและฆ่าเชื้อโรค หรือน้ำเกลือล้างแผลเพื่อป้องกันการติดเชื้อ

4. ควรเริ่มลุกเดินในระยะหลังผ่าตัด 5 วัน

5. ให้ดูแลรักษาไม่ให้ช่องคลอดตีบตัน โดยใช้อุปกรณ์เทียมที่ทำจากแท่งซิลิโคนนุ่ม หรือเทียนเหลาให้มีลักษณะคล้ายอวัยวะเพศชาย ในการรักษาความกว้างและช่วยเพิ่มความลึกของช่องคลอดให้คงที่ ควรหมั่นขยายช่องคลอดเทียมอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ๆ ละประมาณครึ่งชั่วโมง

6. ต้องงดมีเพศสัมพันธ์เป็นเวลาอย่างน้อย 2 เดือน หลังผ่าตัด

7.เริ่มรับประทานฮอร์โมนได้หลังการผ่าตัด 1 สัปดาห์

8.ให้พบแพทย์ตามนัด 1 สัปดาห์หลังการผ่าตัด เพื่อตัดไหมและตรวจซ้ำ เพื่อผลการรักษาที่ดี

        การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเพศนั้น นอกจากเป็นการผ่าตัดใหญ่แล้วยังมีผลต่อชีวิตที่เปลี่ยนไปหลังการผ่าตัดอีกด้วย การเตรียมตัวที่พร้อมทั้งในด้านการศึกษาข้อมูลการผ่าตัดที่เพียงพอ การเลือกแพทย์ที่มีความชำนาญ และการสอบถามใจของตนเองอย่างจริงจัง ก็จะทำให้การผ่าตัดนั้นประสบความสำเร็จด้วยความพึงพอใจกันทุกฝ่าย

         เห็นได้ว่าการผ่าตัดแปลงเพศถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิต เปลี่ยนเพศจากผู้ชายเป็นผู้หญิง แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่พบว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นภายหลังการผ่าตัด ด้วยเทคนิคการแพทย์ที่ก้าวหน้าบวกกับประสบการณ์ของแพทย์ผู้ผ่าตัด และคนไข้ได้ผ่านการประเมินสภาพจิตใจจากคณะจิตแพทย์ว่าพร้อมที่จะใช้ชีวิตที่เหลือเป็นผู้หญิงจริง ก็ได้สมใจร้อยเปอร์เซ็นต์ และถึงแม้จะมีผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดก็มักจะช่วยและสามารถแก้ไขได้ไม่ยากครับ

        การผ่าตัดแปลงเพศ มักจะทำในโรงพยาบาลหรือคลินิกเพียงไม่กี่แห่ง เนื่องจากผ่าตัดแปลงเพศต้องอาศัยอุปกรณ์ ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ของแพทย์มากพอสมควร ดังนั้น จึงไม่ค่อยมีโรงพยาบาลผ่าตัดมากนัก สำหรับราคาค่าผ่าตัดแปลงเพศจากชายเป็นหญิงของโรงพยาบาลยันฮี

       แปลงเพศจากชายเป็นหญิง พร้อมเลเบีย (นอนพักรพ. 14 คืน) แบบเหมาจ่าย ราคา 125,000 บาทนอกจากนี้ หากเป็นการผ่าตัดแปลงเพศโดยการใช้ลำไส้ใหญ่มาเป็นเยื่อบุช่องคลอดเทียมจะเป็นอีกราคาหนึ่ง

        ถามใจคุณเอง ศึกษาจิตใจคุณให้ละเอียดก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัดแปลงเพศ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิต อวัยวะที่เป็นสัญลักษณ์ของเพศชายที่ติดตัวคุณมาตั้งแต่เกิดจะหายไป คุณจะมีอวัยวะที่แสดงถึงความเป็นเพสหญิงมาแทน และถ้าคุณตัดสินใจแน่นอนแล้วละก็ หมอขอให้คุณศึกษาและเลือกปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์จริง ๆ คุณจะได้สบายใจและได้ผลการผ่าตัดเป็นที่พอใจครับ

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านช่องทางไลน์ >>เพิ่มเพื่อน