ร่วมงานกับเรา

ติดต่อการสมัครงาน

แผนกบุคคล โรงพยาบาลยันฮี
อาคาร Inter 1 ชั้น 13

454 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700

โทร0-2879-0300 ต่อ 57901-57902
อีเมล์ careers@yanhee.co.th
ตำแหน่ง จำนวน(อัตรา) หมายเหตุ