ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจร 24 ชม.

ศูนย์ทันตกรรม ครบวงจร 24 ชม.

          ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลยันฮี  ได้เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลสุขภาพฟันของคุณ ซึ่งสามารถมาได้ตลอดเวลาที่สะดวก โดยมีบริการครอบคลุมทั้งทันตกรรมทั่วไปเพื่อการรักษา และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม 


         ทันตกรรมทั่วไปเพื่อการรักษา อาทิ

         -  การตรวจวินิจฉัยโรคทางทันตกรรม

         -  ถอนฟัน

         -  อุดฟัน

         -  ขูดหินปูน

         -  รักษาโรคเหงือก

         -  รักษารากฟัน

         -  เคลือบฟลูออไรด์

         -  รักษาฟันด่างขาว ฯลฯ

        ทันตกรรมเพื่อความงาม  อาทิ

         -  การจัดฟัน

         -  ตกแต่งช่องฟันห่าง

         -  ทำเขี้ยว

         -  ฟอกสีฟัน

         -  ครอบฟัน ฯลฯ

         " ยันฮี...ดูแลฟันของคุณตลอด 24 ชม. "

แพทย์ประจำศูนย์

การรักษา

วันและเวลาทำการ


วัน เวลาในการ เปิด-ปิด หมายเหตุ
จันทร์-อาทิตย์ ตลอด 24 ชั่วโมง