ศูนย์แพทย์แผนจีน

ศูนย์แพทย์แผนจีน

              ปัจจุบัน การแพทย์ทางเลือกหลายแขนงมีการพัฒนาไปมาก การรักษาโรคต่างๆ จึงมิได้จำกัดเฉพาะการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว จะเห็นได้ว่า มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่หันมาพึ่งพาการแพทย์ทางเลือกในการรักษาโรคหรืออาการผิดปกติต่างๆ มากขึ้น และหนึ่งในนั้นก็คือ การแพทย์แผนจีน ที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน

              ศูนย์แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลยันฮี เปิดให้บริการเพื่อเพิ่มทางเลือกในการรักษาโรคที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน ที่นี่ท่านจะได้รับบริการรักษาโรคด้วยศาสตร์แพทย์แผนจีนที่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ มีบริการอย่างครบวงจรเพื่อให้การรักษาครอบคลุมทุกกลุ่มโรค และให้การรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงมั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัย

แพทย์ประจำศูนย์

ศูนย์แพทย์แผนจีน

วันและเวลาทำการ

วัน เวลาในการ เปิด-ปิด หมายเหตุ
อังคาร-อาทิตย์ 08.00 น. - 18.00 น.