ข้อมูลแพทย์

พจ.ศุภชัย ชุณหสวัสดิกุล

ความชำนาญ     : แพทย์แผนจีน

E-mail      : doctors@yanhee.co.th

เดือน
ปี
ตารางเวลาออกตรวจแพทย์
วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ -
อังคาร 08.00-18.00
พุธ 08.00-18.00
พฤหัสบดี 08.00-18.00
ศุกร์ 08.00-18.00
เสาร์ 08.00-18.00
อาทิตย์ 08.00-18.00

แก้ไขล่าสุด 09/12/2558