ข้อมูลแพทย์

นพ.สุกิจ วรธำรง

ความชำนาญ     : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail      : doctor@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

 พ.บ. (เกียรตินิยม), วว. (ศัลยศาสตร์ตกแต่ง) แพทยสภา

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทยสภา

เดือน
ปี
ตารางเวลาออกตรวจแพทย์
วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 08.00-17.00
อังคาร 08.00-17.00
พุธ 08.00-17.00
พฤหัสบดี 08.00-17.00
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ 08.00-17.00

แก้ไขล่าสุด 18/06/2557