ข้อมูลแพทย์

นพ.กรีชาติ พรสินศิริรักษ์

ความชำนาญ     : ศัลยศาสตร์ตกแต่ง(ศัลยกรรมตกแต่ง)

E-mail      : doctors@yanhee.co.th

ประวัติการศึกษา :

 พ.บ., วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยศาสตร์ทั่วไป แพทยสภา

วุฒิบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาศัลยกรรมตกแต่ง แพทยสภา

เดือน
ปี
ตารางเวลาออกตรวจแพทย์
วัน เวลา รายละเอียด
จันทร์ 09.00-18.00
อังคาร 09.00-17.00
พุธ 09.00-16.00
พฤหัสบดี 09.00-17.00 วันที่02/11/2560 เวลา 09.00-17.00
ศุกร์ 09.00-18.00
เสาร์ 09.00-16.00 Off อาทิตย์สลับกับ นพ.สุทัศน์
อาทิตย์ -

แก้ไขล่าสุด 08/11/2560